Tag - Jak zainstalować drukarkę sieciową?

Jak zainstalować drukarkę sieciową?

Jak zainstalować drukarkę sieciową?

Instalując drukarkę sieciową należy pamiętać o tym, aby urządzenie drukujące wraz ze stacją roboczą znajdowało się w tej samej podsieci. W poniższym przykładzie komputer posiada adres IP: 172.23.198.55, natomiast drukarka sieciowa ma adres 172.23.198.250. Maska podsieci określana jest adresem 255.255.255.0, co pozwala na zaadresowanie na ostatnim bajcie 254 urządzeń. Jeśli z sieciami komputerowymi nie jesteśmy za pan brat, ale oba urządzenia znajdują się w tym samym pomieszczeniu, to istnieje duża szansa, że nasz komputer już znajduje się w tej samej podsieci co drukarka, więc nie będziemy musieli wgłębiać się w kwestie odpowiedniej adresacji. Jeśli natomiast budujemy sieć od podstaw, to musimy oczywiście zwrócić uwagę na te zagadnienia i przydzielić
statyczny adres IP drukarce.

Sam proces jest prosty i sprowadza się jedynie do podania adresu IP urządzenia drukującego oraz – oczywiście – instalacji odpowiednich sterowników.

Celem instalacji drukarki sieciowej w systemie operacyjnym Windows 10 klikamy więc na Urządzenia w oknie Ten komputer/Otwórz ustawienia:

Jak zainstalować drukarkę sieciową?

Jak zainstalować drukarkę sieciową?

Następnie wybieramy opcję Dodaj drukarkę lub skaner:

Jak zainstalować drukarkę sieciową?

Jak zainstalować drukarkę sieciową?

Następnie klikamy: Drukarki, której szukam, nie ma na liście. Uruchomione zostanie okno w którym wybieramy opcję dodania drukarki sieciowej poprzez adres TCP/IP:

Jak zainstalować drukarkę sieciową?

Jak zainstalować drukarkę sieciową?

W kolejnym kroku wpisujemy adres IPv4 drukarki (powinniśmy uzyskać tą informację od administratora sieci lub z wydruku strony konfiguracyjnej drukarki). W naszym przykładzie adresem IP drukarki sieciowej jest poniższy adres klasy B:

Jak zainstalować drukarkę sieciową?

Jak zainstalować drukarkę sieciową?

Następnie klikamy Dalej, a w kolejnym oknie które się pojawi wybieramy opcję tożsamą dla naszej drukarki. W przykładzie instalowano drukarkę sieciową firmy Samsung, z tego
względu wybrano opcję Samsung Printer:

Jak zainstalować drukarkę sieciową?

Jak zainstalować drukarkę sieciową?

W kolejnym oknie należy zainstalować sterowniki drukarki sieciowej. W tym celu należy wybrać producenta i model drukarki, ewentualnie zainstalować sterowniki z odpowiedniego nośnika:

Jak zainstalować drukarkę sieciową?

Jak zainstalować drukarkę sieciową?

Następnie akceptujemy nazwę drukarki i klikamy Dalej, co prowadzi do instalacji sterowników. Na końcu możemy ją udostępnić określając lokalizację i komentarz:

Jak zainstalować drukarkę sieciową?

Jak zainstalować drukarkę sieciową?


Jak zainstalować drukarkę sieciową?

Jak zainstalować drukarkę sieciową?

W ostatnim kroku możemy wydrukować stronę testową:

Jak zainstalować drukarkę sieciową?

Jak zainstalować drukarkę sieciową?

Poniżej sterowniki do wielofunkcyjnej sieciowej maszyny cyfrowej Triumph-Adler DC 2018 dla systemów Windows XP, 2k, Vista, 7, 8, 8.1, 10:

Sterowniki Triumph-Adler DC 201 [format *.7z programu 7-zip]