Tag - Red Planet

Mars i opady śniegu na Czerwonej Planecie

Mars

Niska temperatura, jaka jest odczuwalna w czasie tuż przed zachodem Słońca na Marsie może sprzyjać powstawaniu nocnych burz śnieżnych.

Do takiego wniosku doszli naukowcy z Nature Geoscience.

Chmury i opady śniegu pojawiły się w ostatnich latach jako główne elementy cyklu wodnego klimatu Marsa

– mówi Paul Hayne, geofizyk z Jet Propulsion Laboratory firmy NASA w Pasadenie (Kalifornia). Obserwacje satelitarne pokazały, że śnieg składający się głównie z wody i dwutlenku węgla występuje na marsjańskich biegunach, a w 2008 r. lądownik NASA wykrył nocne opady śniegu z wodno-lodowych chmur. Z naukowego punktu widzenia obserwacje były precedensem, gdyż był to pierwszy taki przypadek w historii badań nad Marsem, gdy naukowcy udowodnili występowanie opadów śniegu na Czerwonej Planecie. Do tej pory uważano, że śnieg na Marsie kształtuje się podobnie jak na Ziemi – cząsteczki lodu w chmurach zderzają się, łączą, po czym w końcu stają się wystarczająco ciężkie, aby spaść na ziemię w postaci opadu. Mars jednak charakteryzuje mniejsza zawartość pary wodnej w atmosferze i mniejsza – w porównaniu z Ziemią – grawitacja. Oznacza to, że śnieg może opadać zbyt wolno, aby wyjaśnić obserwacje lądownika. Aymeric Spiga z Uniwersytetu Pierre i Marie Curie w Paryżu oraz ich współpracownicy zastanawiali się, co stałoby się, gdyby symulacje uwzględniały lokalne zakłócenia kierunku przepływu wiatrów lub silne zmiany temperatury, które często towarzyszą opadom śniegu na Ziemi.

Obserwując różnice temperatur w rożnych warstwach atmosfery Marsa, zespół stwierdził, że zimne marsjańskie noce mogą powodować powstawanie gwałtownych opadów śniegu. Opady te przypominają smugi struktur chmur widzianych przez lądownik. Cząstki lodu powoli zbierają się w większe struktury płatków śniegu, te opadają, a niskie temperatury tworzą silne wiatry, które popychają kryształy lodu ku ziemi, tworząc szybko padający śnieg. Podobne zjawiska występują na Ziemi; nie było jednak jasne, czy mogą również występować na Marsie.

Aby osiągnąć powierzchnię planety, śnieg musiałby spadać z nisko osadzonych chmur, kilometr lub dwa powyżej powierzchni Marsa. W przeciwnym razie śnieg mógłby sublimować, przekształcając się z powrotem w parę wodną przed uderzeniem w ziemię

– zauważa Spiga.

To ważne odkrycie, ponieważ pozwala nam zrozumieć warunki, w których opady śniegu mogą osadzać lód na powierzchni

– mówi Hayne.

Spiga zauważa iż osiągnięte wyniki obligują badaczy do tego, aby przemyśleli na nowo rolę i funkcję, jaką odgrywają chmury wodno-lodowe w niskiej atmosferze Marsa. Naukowcy uważali, że chmury są statyczne. Wyniki pokazują jednak, że przepływ wody na niższych wysokościach na Marsie jest nie taki, jak do tej pory sądzono. Uwzględnienie charakterystycznego przepływu wody w konstruowanych modelach klimatycznych Marsa mogłoby rozjaśnić to, jaki jest obieg wody na Czerwonej Planecie.

Źródło, foto: nasa.gov