Tag - Wolfram Research

Program Mathematica firmy Wolfram Research

WolframAlpha

Programu Mathematica firmy Wolfram Research, nie trzeba przedstawiać nikomu, kto jest związany w jakiś sposób z naukami ścisłymi. Dziś jednak chcielibyśmy zwrócić uwagę czytelników na wspaniałe narzędzie, służące matematykom, naukowcom, inżynierom, jakim jest WolframAlpha. Narzędzie to jest dostępne online a możemy dzięki niemu wykonywać bardzo dużo różnorodnych operacji matematycznych.

Po wejściu na ww. stronę, naszym oczom ukaże się box, w którym należy wpisać interesujące nas zadanie. Na przykład, jeśli chcemy obliczyć wartość symbolu Newtona:

$$\binom{1000}{200},$$

wystarczy wpisać:

binomial 1000 2000

Otrzymujemy:

WolframAlpha

WolframAlpha

Innym przykładem może być obliczanie logarytmów naturalnych:

$$ln \dfrac{1}{e^3}.$$

Tutaj podobnie, z tym, że wystarczy wpisać:

ln 1/e^3

dzięki czemu otrzymamy gotowy wynik:

WolframAlpha

WolframAlpha

Możemy policzyć również i całki, np.:

$$\int sin^2(x)dx.$$

Po wpisaniu kodu:

integral of sin^2(x)

otrzymujemy:

WolframAlpha

WolframAlpha