Windykacja sądowa i windykacja polubowna

Nie spłacanie kredytu – czym to grozi?

Zaciągając kredyt należy pamiętać o terminowych spłatach zobowiązania (warto wspomnieć, że zakupy w systemie ratalnym również są formą kredytu ze strony sprzedawcy). Nie uiszczanie rat w wyznaczonym czasie może skutkować przekazaniem dłużnika firmie windykacyjnej, która we własnym zakresie będzie starała się odzyskać pieniądze. Działa to na tej zasadzie, że wierzyciel zwracając się do firmy windykacyjnej „sprzedaje” dłużnika, czyli uzyskuje od niej należną sumę pieniędzy, natomiast ściągnie zadłużenia z niewypłacalnego klienta leży już w gestii windykatora. W pierwszym etapie będzie on się starał porozumieć z dłużnikiem – jest to tak zwana windykacja polubowna. Jeśli takowa nie przynosi skutku, ponieważ mimo ustaleń warunków ugody klient się z nich nie wywiązuje lub w ogóle odmawia współpracy i unika kontaktu z firmą windykacyjną, może ona wystąpić na drogę sądową, aby odzyskać należne jej pieniądze. Jest to windykacja sądowa, której kosztami obciążony jest dodatkowo niewypłacalny klient.