Badanie wariografem jest skutecznym testem pozwalającym dotrzeć do prawdy w przypadku fałszywych oskarżeń. Jest to urządzenie, które służy do rejestrowania psychofizycznych reakcji badanej osoby podczas testu i odpowiedzi na zadane pytania. Jak działa wariograf?
Badanie na wykrywaczu kłamstw pozwala na rejestrację graficzną sygnałów wysyłanych przez mózg, przejawiających się poprzez reakcje fizjologiczne. Czujniki rejestrują szereg czynników takich jak rytm serca, ciśnienie tętnicze i oddech. Najważniejszym z nich jest przewodnictwo elektryczne skóry. Czujnik rejestruje zmiany natężenia skóry, które ulega zmianie na skutek reakcji emocjonalnej na zadane pytanie.
Istotną rzeczą w badaniu wariografem, są zadawane pytania, które muszą dotyczyć konkretnej sprawy czy zdarzenia. Pytanie musi być sformułowane w taki sposób, aby odpowiedz na nie mogła być zawarta w słowach „tak” lub „nie”.
Po zakończonym teście następuje analiza pozyskanego materiału. Przeprowadzana jest przez ekspertów, którzy w profesjonalny sposób dokonują interpretacji odczytu.