Przywracanie do ustawień fabrycznych z poziomu GUI jest proste. Ale co zrobić w sytuacji, gdy nie mamy dostępu do GUI Device Manager’a, mało tego – nie znamy adresu IP switch’a? Odpowiedź w poniższym artykule.

1. W przypadku modelu FY musimy przypisać hostowi, którym będziemy łączyć się z przełącznikiem Cisco Catalyst 500 Series, statyczny adres IP, np. 10.0.0.2 z maską 255.255.255.0. W przypadku modelu SEG (oznaczenia znajdziesz na obudowie) będzie to: 169.254.0.1. Ten krok musi być wykonany na początku całej opisywanej tutaj procedury.
2. Następnie odłączamy czarny kabel zasilania od switch’a.
3. Wciskamy i przytrzymujemy przycisk Setup na switch’u aż do momentu, gdy podłączymy z powrotem kabel zasilający, po czym zwalniamy przycisk Setup, i czekamy aż wszystkie 24 diody LED portów RJ-45 switch’a migną kolorem bursztynowym.
4. Kiedy pierwszy port RJ-45 na switch’u zacznie migać na zielono, podłączamy host za pomocą skrętki do tego właśnie portu. Switch około minuty będzie zestawiał połączenie.
5. Jeśli przeglądarka nie uruchomi się sama, uruchamiamy ją i wprowadzamy w pasku adresu adres IP switch’a: 10.0.0.1.
6. Wybieramy opcję Erase system configuration a następnie Submit.
7. Po około minucie odłączamy skrętkę, następnie podłączamy ją ponownie i znów naciskamy przycisk Setup.
8. W tej chwili możemy wprowadzić ustawienia sieci.