Coaching pomaga zwiększyć pewność siebie
Żyjąc w Polsce, można odnieść wrażenie, że nasze społeczeństwo jest zahukane i nie ma odwagi w pełni wykorzystywać swojego potencjału. Już dość długo żyjemy w wolności, a jednak tkwi w nas lęk, że coś nie wyjdzie, że inni nie zaakceptują tego, co robimy. Niejeden człowiek ma problem z poczuciem własnej wartości; rodzice bądź nauczyciele wmówili mu, że jest gorszy, że się nie nadaje. Nie da się być dobrym we wszystkim; posiadamy różne talenty, dzięki czemu możemy się uzupełniać. W mądrym społeczeństwie każda umiejętność jest doceniana, a specjalizacja posunięta jest daleko. Stąd tak dobrą metodą jest coaching, coraz bardziej popularny także w naszym kraju. Dzięki znajomości psychologii, a często także zagadnień związanych z biznesem czy np. zdrowiem, coachowie pomagają innym w odniesieniu sukcesu.
Coaching pomaga w określeniu swoich mocnych stron i prowadzi do zwiększenia poczucia własnej wartości. Coach umiejętnie zadając pytania prowadzi daną osobę we właściwym dla niej kierunku, przez co czuje się ona mniej zagubiona i bardziej pewna siebie.