Cykoria uprawiana jest głównie jako surowiec do produkcji namiastek kawowych. W niewielkim zakresie bywa użytkowana jako roślina pastewna, czasem jako surowiec uzupełniający w produkcji spirytusu, płynnej fruktozy oraz w przemyśle tekstylnym i farmaceutycznym. Produkcja krajowa prawie w całości przeznaczona jest do otrzymywania namiastki kawy. W 1973 r. produkcja korzeni cykorii wynosiła 15 tys. ton, z tego 8-9 tys. ton eksportowano. W wielu rejonach na glebach lekkich cykoria wydaje wyższe plony niż buraki cukrowe i ziemniaki. Cykorię uprawia się głównie jako surowiec dla przemysłu, wpływa to bardzo wyraźnie na wymagania stawiane uprawianym odmianom i stosowanej agrotechnice. Celem uprawy jest więc nie tylko wysokość uzyskiwanego plonu, ale również jego dobra jakość. Często dla producenta ważniejsza jest jakość plonu niż jego wysokość. Może się bowiem zdarzyć, że mimo wysokiego plonu cały uzyskany surowiec nie odpowiada wymaganiom i nie ma wartości. Jakość surowca ocenia się głównie na podstawie morfologii korzenia, zawartości w nim suchej masy oraz inuliny. Korzenie muszą mieć prawidłowy kształt, niezbyt dużą głowę; bez pośpiechów i kawern. Nie mogą być rozwidlone. Miękisz nie powinien być zbyt porowaty lub zdrewniały. Po raz pierwszy na świecie cykorię zastosowano jako namiastkę kawy w Holandii w 1772 r. W następnych latach produkcja i przerób cykorii zaczęły się w Europie szybko rozpowszechniać. W Polsce pierwsza fabryka przerobu cykorii powstała we Włocławku w 1816 r. Obecnie jesteśmy eksporterem suszu cykorii na rynki międzynarodowe. Plon korzeni cykorii waha się od 100 do 400 q/ha, najczęściej wynoszą 150-200 q/ha Produkcja cykorii zlokalizowana jest głównie w Bydgoskiem, Poznańskiem, Wrocławskiem i Zielonogórskiem.