Kluczowe zmiany dla egzaminu FCE od 2015 r.

Od stycznia 2015 roku Cambridge wprowadza nowy format egzaminu FCE. Jeśli myślisz o przystąpieniu do niego w przyszłym roku to warto już dzisiaj zapoznać się ze zmianami jakie Cię czekają.

Najważniejsze zmiany to 4 części zamiast 5, niestety musimy rozczarować wszystkich tych którzy myśleli że Use of English (część gramatyczno-leksykalna) zniknie, zostanie ona połączona z Readingiem .
Egzamin będzie trwał 3 godziny 29 minut ( poprzednio 3 godziny 59 minut) a liczba poszczególnych pytań zmniejszy się z 104 do 84
Kosmetycznej zmianie zostanie poddana sama nazwa , od 2015 będziemy mówić o Cambridge English: First

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się ze zmianami jakie Nas czekają.

Reading and Use of English

Reading i Use of English zostaną połączone w jedno, – najpierw rozwiążesz zadania gramatyczno-leksykalne a następnie na czytanie ze zrozumieniem

Czas trwania tej części egzaminu został skrócony o 30 minut i będzie wynosił 1godz. 15 min.
– wszystkie typy zadań oraz ich ilość zostają zachowane
-zmianie ulegnie liczba podpunktów w każdym zadaniu – łącznie wyniesie 52 pytania

Typy zadań to:
a) uzupełnianie brakujących słów w tekście (test wyboru i test otwarty), uzupełnianie tekstu odpowiednią formą podanych słów (słowotwórstwo) i przekształcanie zdań.
b) wybieranie jednej z kilku podanych odpowiedzi, uzupełnianie luk w tekście, dopasowywanie do siebie fragmentów tekstu.
Writing

W tej części egzaminu należy napisać dwa teksty. Ilość słów w obydwu zadaniach wzrośnie do 140-190
W pierwszej części obowiązkowo do napisania będzie esej (poprzednio: email lub list)
W drugiej kandydaci zdecydują czy napiszą: artykuł raport(sprawozdanie), recenzję, list/email.
To już pewne – znikają lektury.
czas- 1godz. 20min.
Listening

W nowej odsłonie egzaminu wszystkie zadania zostają zachowane (2 testy wyboru, uzupełnianie informacji słowem lub wyrażeniem, łączenie wypowiedzi ze stwierdzeniami, które je opisują.)
W części 1 lektor nie będzie już wyczytywał pytań i możliwych odpowiedzi, będziesz miał/a czas aby samemu spokojnie przeczytać polecenia.
Zmiany w FCE zakładają ze w części 3 usłyszysz teraz 8 monologów (poprzednio 6 ) które należy dopasować do 5 osób
czas-ok. 40minut.
Speaking

W tej części egzaminu bierze udział dwóch egzaminatorów i dwóch zdających. Jeden egzaminator zadaje pytania zdającym, drugi przysłuchuje się rozmowie.

Part 1 – Czas zostanie zmieniony z 3 do 2 minut. Pierwsza faza to rozmowa z egzaminatorem na tematy bliskie kandydatowi np. rodzina, codzienne zajęcia, spędzanie wolnego czasu, itp.
Part 2 –Każdy ze zdających dostaje dwie kolorowe ilustracje, które samodzielnie omawia przez ok. 1 minutę. Po wypowiedzi każdego zdającego, kandydat przysłuchujący się jest proszony o udzielenie krótkiej odpowiedzi na pytanie powiązane z poruszanym tematem, ma teraz 30 sekund na odpowiedź.
Part 3 – Dotychczasowe obrazki zostaną zastąpione słownymi komunikatami . Zadaniem ucznia będzie przeprowadzenie dyskusji , podjęcie decyzji i jej uzasadnienie
Part 4 – W ostatniej fazie zdający rozmawiają z egzaminatorem na temat poruszany w fazie trzeciej,czas został wydłużony o 1 minutę.

Zobacz przykładowy egzamin ustny. FCE 2015

Sprawdź się w egzaminie pisemnym FCE (wersja komputerowa jak i papierowa)

Naszą wiedzę o FCE wzbogaciliśmy dzięki przebytym szkoleniom certyfikat-4
FCE to nie przelewki , do dobrego przygotowania potrzeba minimum 2 semestrów intensywnej nauki .
Nie czekaj, skorzystaj z naszej oferty kursów egzaminacyjnych i zacznij już dziś przygotowania aby żadne zadanie nie było dla Ciebie zaskoczeniem.