Deszczowanie wysadków powoduje wyraźny wzrost plonów. Zabieg ten stosuje się np. powszechnie w St. Zjednoczonych. W Europie 5-10% całego areału jest deszczowane. Zbiór. Kłębki buraczane dojrzewają zwykle w sierpniu lub w początkach września. Ponieważ dojrzewają nierównomiernie, trudne jest uchwycenie właściwego terminu zbioru. Jest to bardzo ważne, gdy zbyt wczesny zbiór powoduje, że część kłębków nie zdąży dojrzeć. Opóźnienie zbioru połączone jest z dużymi stratami, powstającymi w wyniku osypywania się kłębków. Szacuje się, że opóźnienie zbioru o jeden dzień może spowodować straty 50-60 kg kłębków/ha. Właściwy termin zbioru jest wówczas, gdy większość kłębków na dolnej połowie pędów nabiera zabarwienia brunatnego. W tym okresie kłębki są twarde, wewnątrz białe. Całe rośliny przybierają barwę żółtozieloną i tylko niektóre są jeszcze zielone. Najczęściej ścina się nasienniki żniwiarką lub sierpami. W tym ostatnim przypadku zbiór można nieco opóźnić. Pędy nasienne ścina się na wysokości ok. 10 cm. Nieco wyższe cięcie jest pożądane, gdyż przyspiesza dosychanie. Nasienniki ścina się kosiarką a niekiedy na małych plantacjach sierpami. W tym ostatnim przypadku, zużywa się ok. 10 dniówek na 1 ha. Ścięte łodygi układa się luźno lub wiąże w snopy, co zużywa około 50 rbg/ha, uwzględniając w tym zestawienie snopów w kupki.