Dlaczego komputery używają systemu binarnego (dwójkowego) do liczenia? Dlaczego nie jest to system ósemkowy, dziesiątkowy system pozycyjny, czy jakikolwiek inny, tylko właśnie dwójkowy? Otóż, spróbujmy przyjrzeć się, jak komputer interpretowałby liczby zapisane np. w systemie decymalnym. Byłoby wtedy dziesięć cyfr (od 0 do 9), a więc musiałoby współistnieć 10 stanów napięcia (np. stan niski, wyższy, jeszcze wyższy itd. – do dziesięciu), a to jest… nieekonomiczne. Z tego też względu wprowadzono tylko 2 cyfry: 0 oraz 1.

Jednak i system dwójkowy nie należy do najoptymalniejszych. Jak wykazano, najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest obecność e cyfr, a jak wiemy – z matematyki – niewymierna liczba e ≈ 2.7182. Najlepiej więc gdyby cyfr było 2,7 – czyli w zaokrągleniu 3. Mielibyśmy wówczas system trinarny. Zdecydowano się jednak zostać przy systemie binarnym, ze względu na jego funkcjonalność.