Pole pod wysadki powinno być uprawione i nawiezione jesienią. Zasady wyboru stanowiska i uprawy są zasadniczo te same, co przy uprawie buraków przemysłowych. Należy jednak pamiętać o konieczności zachowania izolacji przestrzennej. Nawożenie stosuje się w ilości: N ? 60-120 kg/ha, P2O5 ? 90-125 kg/ha, K2O ?150-200 kg/ha. Sadzenie. Wysadki powinno się wysadzać, gdy tylko można wyjść w pole, zapewnia to dobre ich zakorzenienie i zabezpiecza im wilgoć w glebie. W przeciętnych warunkach pogodowych sadzenie przeprowadza się już w końcu marca. Im wcześniej się to zrobi, tym większy jest procent przyjętych roślin i wyższy plon kłębków. Badania E. Bronscheuera wskazują, że formy poliploidalne są wrażliwsze na termin sadzenia niż formy diploidalne. Przed wysadzeniem przeprowadza się ponowną segregację korzeni usuwając wszystkie te, które źle przezimowały. Korzenie zbyt długie utrudniają prawidłowe sadzenie. Dlatego należy je przyciąć lub ułamać na długości ok. 15 cm, licząc od głowy do korzenia. Jeżeli sadzonki są zbyt duże, można je przeciąć na dwie, ale w ten sposób, aby na obu była bruzda korzeniowa. Wysadzanie sadzonek często jeszcze przeprowadza się- ręcznie. Można jednak znacznie ułatwić pracę przez uprzednie mechaniczne spulchnienie gleby. Niekiedy stosuje się ręczne kopanie dołków pod sadzonki, co jest Jednak bardzo pracochłonne.