Nie masz już sił, nareszcie chcesz zająć się sobą, domem, spędzać więcej czasu z najbliższymi? Jeśli spełniasz pewne kryteria możesz mieć prawo do wcześniejszej emerytury.
Wcześniejsza emerytura przysługuje osobom, które przepracowały odpowiedni okres czasu, nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego.
Wcześniejsza emerytura przysługuje zarówno kobietom jak i mężczyznom, proporcjonalnie do płci, którzy wykonywali pracę o szczególnym charakterze lub w warunkach szczególnych. Sprawdź jak jest wysokość wcześniejszej emerytury oraz jakie dokumenty należy złożyć do ZUS, by móc się o nią ubiegać.
Dowiedz się kto ma prawo do pomostówki, a także ile wynosi składka na Fundusz Emerytur Pomostowych, kto ją opłaca i czy można pracować, jeśli otrzymujemy pomostkę.
Gdy nie spełniasz kryteriów, by otrzymać wcześniejszą emeryturę możesz ubiegać się o inne świadczenia. Świadczenia przedemerytalne w wysokości 800 zł można otrzymać, jeśli nie straciliśmy pracy z własnej winy i przez minimum pół roku pobieramy zasiłek dla bezrobotnych.