Nowa forma egzaminów z języka obcego – cz.2 – matura 2015

Do egzaminu maturalnego w nowej formie będą przystępować uczniowie liceów ogólnokształcących od roku szkolnego 2014/2015, a uczniowie techników od roku szkolnego 2015/2016. Zmiany wynikają z dostosowania egzaminu do zapisów podstawy programowej, która obowiązuje w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Każdy uczeń przystąpi do egzaminu obowiązkowego na poziomie podstawowym w części pisemnej i bez określania poziomu w części ustnej
Jako egzamin dodatkowy uczeń może zdawać:

Egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym
Egzamin pisemny na poziomie dwujęzycznym
Egzamin ustny i pisemny na poziomie dwujęzycznym. ( Każdy uczeń może wybrać w ramach egzaminu dodatkowego poziom dwujęzyczny niezależnie od typu szkoły, który ukończył)

Najważniejsze zmiany jakie czekają maturzystów:

bardziej różnorodne, krótsze teksty
ograniczenie ilości zadań prawda/fałsz na rzecz zadań wielokrotnego wyboru i dobierania
na poziomie podstawowym, wprowadzenie zadań na sprawdzenie znajomości struktur leksykalno-gramatycznych
rezygnacja z krótkiej formy użytkowej (np. notatka)
zmiana dłuższej formy użytkowej na list prywatny, wpis na blogu, forum, e-mail z ograniczeniem do 130 słów
rezygnacja z dwóch arkuszy na poziomie rozszerzonym
wprowadzenie dodatkowej umiejętności: rozróżniania faktów od opinii
zastąpienie form wypowiedzi pisemnej: zostają rozprawka, artykuł i list formalny na poziomie rozszerzonym

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z opisem egzaminów .
Nasza szkoła pozwoli Ci dobrze przygotować się do każdego z nich – Zobacz ofertę
Egzamin pisemny – poziom podstawowy

Liczba arkuszy: 1
Czas trwania – 120 minut
Rozumienie ze słuchu

Czas trwania ok.20 min.
Liczba zadań: 3-4
Udział w wyniku końcowym: 30% (15 pkt)
Zadania zamknięte: wybór wielokrotny (np. pojedyncze, krótkie teksty i po jednym zadaniu do każdego z nich), na dobieranie, prawda/fałsz

Rozumienie tekstów pisanych

Liczba zadań: 3-4
Udział w wyniku końcowym: 30% (15 pkt)
Zadania zamknięte: wybór wielokrotny (np. zadanie z jednym dłuższym tekstem wraz z pytaniami do niego, zadanie z 2-3 krótkimi tekstami połączonymi wspólnym motywem tematycznym, z pojedynczym pytaniem do każdego z nich), na dobieranie (np. dobieranie nagłówków do akapitów, dobieranie zdań do luk w tekście), prawda/fałsz

Znajomość środków językowych

Liczba zadań: 2-3
Udział w wyniku końcowym: 20% (10 pkt)
Zadania zamknięte: na dobieranie, wybór wielokrotny (np. wybór jednego słowa, które uzupełnia prawidłowo luki w obydwu podanych zdaniach, uzupełnianie luk w tekście oraz dobieranie synonimów lub właściwego tłumaczenia słów / wyrażeń)

Wypowiedź pisemna

Liczba wypowiedzi: 1
80-130 słów
Udział w wyniku końcowym:20% (10 pkt)
Tekst użytkowy (np.: list/e-mail/wiadomość umieszczana na blogu lub forum internetowym), w treści zadania podane są cztery elementy do uwzględnienia i rozwinięcia

Przykładowy arkusz egzaminacyjny opracowany przez CKE
Egzamin pisemny – poziom rozszerzony

Liczba arkuszy: 1
Czas trwania: 150 min.
Rozumienie ze słuchu

Całkowity czas trwania nagrań – ok. 25 min
Liczba zadań: 3-4
Zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie, prawda/fałsz
Udział w wyniku końcowym: 24% (12 pkt)

Rozumienie tekstów pisanych

Liczba zadań: 3-4
Zadania zamknięte: wybór wielokrotny (zadanie z jednym dłuższym tekstem, zadanie z dwoma krótszymi tekstami), na dobieranie (np. dobieranie zdań do luk w tekście, dobieranie jednego z kilku krótkich tekstów do informacji w zadaniu – np. ofert do osób), prawda/fałsz
Udział w wyniku końcowym: 26 % (13 pkt)

Znajomość środków językowych

Liczba zadań: 2-3
Udział w wyniku końcowym: 24% (12 pkt)
Znajomość środków językowych:
– Zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie.
– Zadania otwarte: zadanie z luką, parafraza zdań, słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy, układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych

Wypowiedź pisemna

Liczba wypowiedzi: 1 (2 tematy do wyboru)
200-250 słów
Udział w wyniku końcowym: 26% (13 pkt)
List formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny

Przykładowy arkusz egzaminacyjny opracowany przez CKE
Egzamin ustny

Rozmowa wstępna (ok. 2 min)
Zadanie 1: Rozmowa z odgrywaniem roli ( maks. czas trwania: 4 min.)
Zadanie 2: Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania ( maks. czas trwania: 3 min.)
Zadanie 3: Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania (maks. czas trwania 5 min)