Czy warto zdawać egzamin FCE?

Certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego przydają się praktycznie na każdym etapie życia – w szkole, na studiach, a przede wszystkim na wymagającym rynku pracy. Osoby zainteresowane ich uzyskaniem nie zawsze jednak mają pewność, na który z wielu dostępnych egzaminów warto się zdecydować.

Czy w czasach, gdy angielski stał się językiem powszechnie znanym, warto jeszcze zdawać egzamin FCE? Czy nie lepiej poczekać, aż nasz poziom płynności językowej wzrośnie, by zainwestować w któryś z dających szersze uprawnienia certyfikatów? Odpowiedź na to pytanie będzie przede wszystkim ściśle uwarunkowana indywidualnymi potrzebami osoby decydującej się na ten krok.

Mimo to wydaje się, że egzamin FCE może być przydatny dla większości uczących się angielskiego, i to na więcej, niż kilka sposobów. Przede wszystkim, jest to stosunkowo prosty egzamin, a jego pozytywny wynik przełoży się znacząco na efekt psychologiczny dla osoby zdającej, stanowiąc pozytywne wzmocnienie i motywację dla kontynuowania nauki.

Poza tym certyfikat FCE ten jest uznawany przez wszystkie polskie uczelnie jako wystarczający do zwolnienia z lektoratów. Egzamin FCE honoruje także duża liczba pracodawców, a przy połączeniu z wykształceniem pedagogicznym, pozwala on na uczenie angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej. Reasumując, wydaje się, że decyzja o przystąpieniu do tego egzaminu może przynieść korzyści, obok których szkoda byłoby przejść obojętnie.