FCE – mój pierwszy certyfikat

Egzamin FCE – skrót od „First Certificate in English” (Pierwszy Certyfikat Angielskiego) to egzamin mający na celu sprawdzenie znajomości języka angielskiego. Jego pozytywne zaliczenie skutkuje wydaniem certyfikatu FCE, potwierdzającego władanie językiem angielskim na poziomie B2, czyli, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, średniozaawansowanym wyższym.

Egzamin FCE przeprowadzany jest przez Uniwersytet Cambridge i składa się z czterech elementów, testujących cztery główne umiejętności, odpowiednio: czytania, pisania, słuchania oraz rozmawiania w języku angielskim.

Egzamin FCE często jest traktowany jako pierwszy egzamin i pierwszy certyfikat, potwierdzający komunikatywną, ale nie biegłą, znajomość angielskiego. Jako taki często przeprowadzany jest na etapie edukacji szkolnej – istnieje więc w dwóch odmianach. Jedna skierowana jest do osób dorosłych, druga została przygotowana specjalnie dla szkół i zawiera zadania dostosowane tematycznie do zainteresowań uczniów.