Kształtowanie charakteru dziecka – dom czy szkoła

Już prawie od narodzin u dziecka kształtuje się charakter, to rodzice są pierwszymi osobami, które mają za zadanie właściwe kształtowanie młodego człowieka. Dopiero potem w ten proces wkraczają inne instytucje – najpierw może to być przedszkole, następnie szkoła, środowisko w miejscu zamieszkania i jeszcze mniej ważne czynniki. Dziecko, a następnie młody człowiek spędza najwięcej swojego czasu w dwóch środowiskach – w domu rodzinnym i w szkole. Z uwagi na to właśnie panuje dość poważny spór w wielu środowiskach, odnośnie tego, kto tak naprawdę w największym stopniu oddziaływuje na charakter młodego człowieka – rodzina czy środowisko szkolne. Wielu rodziców uważa, że to szkoła powinna zajmować się właściwym kształtowaniem charakteru i postaw ich dziecka, ponieważ przebywa tam przez wiele godzin dziennie, cały czas jest pod opieka nauczycieli i pedagogów, a wiec fachowców, którzy zostali specjalnie wykształceni w swoich dyscyplinach naukowych i za to biorą pieniądze, by dzieci nie tylko uczyć wiedzy, ale też i ich wychowywać, tworzyć we właściwy sposób charaktery. Z kolei druga stroma, czyli przedstawiciele szkół są zdania, że tylko dom rodziny jest w stanie właściwie ukształtować charakter młodego człowieka, bo to przecież jest zadanie rodziców czy opiekunów, natomiast szkoła nie ma ani odpowiednich instrumentów, ani fizycznych możliwości podjęcia się takiego zadania. Tak naprawdę to rzeczywiście rodzice i opiekunowie powinni kształtować w największym stopniu swoje dzieci, szkoła bardziej jest nastawiona na przekazywanie wiedzy, oczywiście przy pokazywaniu odpowiednich wzorców moralnych, godnych do naśladowania.