Egzamin FCE – czy warto zdać?

Egzamin FCE (ang. First Certificate in English) jest bardzo popularny w dzisiejszych czasach. Wiele osób decyduje się na przystąpienie do powyższego egzaminu z języka angielskiego, ponieważ uzyskany certyfikat jest szeroko uznawany wśród pracodawców. Znajomość języka angielskiego wciąż postrzegana jest jako zaleta i zdecydowanie ułatwia znalezienie pracy. Pozytywna ocena z egzaminu uprawnia do pracy jako przewodnik i pilot turystyczny. Może ona też zwolnić maturzystę z pisania egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Zdany egzamin potwierdza znajomość języka na poziomie średniozaawansowanym, znanym także jako poziom B2.
Egzamin FCE obejmuje czytanie, pisanie, słuchanie i rozmowę z egzaminatorami i innymi kandydatami. Na tym etapie sprawdzane jest poprawne budowanie zdań, wymowa i umiejętność wypowiadania się na różne tematy. Zatem jeśli posiadasz bogate słownictwo, potrafisz niemalże płynnie posługiwać się językiem angielski, dobrze czujesz się w pisaniu, gramatyce i słuchaniu, to egzamin FCE będzie dobrym krokiem w Twojej karierze.