Opierając się na wyżej przedstawionej tradycji badawczej, model nasz opisuje względnie szczegółowo dwustronną zależność między poznaniem społecznym a afektem społecznym. Podejście nasze wywodzi się z cytowanej tradycji badawczej, a zarazem stanowi rozwinięcie prac wcześniejszych (Fiske 1981; 1982). W zgodzie z dotychczasowymi próbami, przedstawimy w tej pracy model odnoszący się do kategory­zacji osób. Na zakończenie posłużymy się tym modelem do analizy innych nasyconych afektem (affect-laden) procesów społecznej katego­ryzacji. Według naszego poglądu, reakcje ludzi na nową osobę składają się z wstępnej kategoryzacji i z fazy drugiej — generowania afektu. Przyjmuje się, że kategoryzacja społeczna polega na odwołaniu się do schematów przechowywanych w pamięci, które to schematy mogą zawierać zbiory przekonań o ważnych grupach społecznych, typach osobowości, rolach społecznych i tym podobne. Schematy składają się prawdopodobnie z etykiety kategorialnej (category label) wyznaczającej poziom najwyższy i z oczekiwanych atrybutów na poziomie najniższym, co pokazuje . Według typowych współczesnych modeli pamięci, etykietę (label) i atrybuty można sobie wyobrazić jako węzły (nodes) w sieci pamięciowej (J.R. Anderson, 1983; McClelland, Rumelhart, 1981; Rumelhart, McClelland, 1982; Wickelgren, 1981).
Continue Reading