Początek edukacji szkolnej to nie tyle uczenie języka jako takiego, to uczenie czytania i pisania. Oczywiście, odbywa się to w określonej kulturze i estetyce językowej, jednakowoż dotyczy bardzo konkretnego zakresu umiejętności. Dzieci uczą się podstaw. W rozmowie, w dialogu z nauczycielem, mogą się uczyć języka, szczególnie, jeżeli popełniają błędy i nauczyciel je koryguje. To tak, jeżeli jednak, uczniowie nie popełniają błędów, to mówią swobodnie, zgodnie z tym czego nauczyli się w domu. I dlatego właśnie pierwsze klasy szkoły, to nie do końca jest nauka języka. To uczenie się umiejętności. Umiejętności pisania i czytania. Dziecko musi podjąć się trudu opanowania ich, ponieważ w dzisiejszych czasach jest to absolutna konieczność. Trzeba się nimi posługiwać. Stąd właśnie ich pierwszeństwo w edukacji. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie, znajomość tych dwóch umiejętności, dopiero pozwala na kontynuowanie edukacji i pozyskiwanie kolejnych szczebli wiedzy. Bez tego, nie ma najmniejszych szans na to, by się dalej edukować