Nie zmarnuj potencjału dziecka – zapisz je do niepublicznej szkoły podstawowej

Państwowe szkoły podstawowe rządzą się swoimi prawami, niezmiennymi od lat. Dzieci dyscyplinuje się strachem i krzykiem dyrektora, nauczyciele są smutni, uczniowie przez większość dnia muszą nieruchomo siedzieć w ławkach, co rozładowują podczas przerw. W większości szkół publicznych nie są wspierane kompetencje niezbędne do odniesienia sukcesu w życiu. Pomijanie jest wspieranie błędów jako niezbędnego etapu przejściowego w drodze do sukcesu, powszechna jest unifikacja zamiast wspierania kreatywności i indywidualizmu, uczenie podporządkowania, zamiast zachęcania do samodzielności. Jednocześnie okres szkolny jest kluczowy dla rozwoju kompetencji społecznych dziecka. W szkole uczy się ono konkurować i porównywać z innymi, tego, że w każdej dziedzinie ma być najlepsze, zamiast rozwijać swoje pasje. Nic dziwnego, że coraz więcej rodziców posyła dzieci do prywatnych szkół. Sporym zainteresowaniem cieszy się niepubliczna szkoła podstawowa Warszawa Ursynów. W tej dzielnicy szkoły są przeludnione, ponadto nie są dostosowane do potrzeb współczesnych rodziców. Nie ma oferty zajęć dodatkowych, a opiekun musi odebrać dziecko w połowie dnia. To wymaga, by jedno z rodziców nie pracowało lub zatrudnienia osoby do opieki, bo współczesne babcie często są aktywne zawodowo. W niepublicznej szkole podstawowej pracują zaangażowani nauczyciele, pełni pasji, stosujący porozumienie bez przemocy i wspierający takie kompetencje dzieci, jak kreatywność, samodzielne myślenie, empatia zamiast rywalizacji, a także rozwój indywidualnych zdolności.