Często w firmie istnieje konieczność wyrzucenia bezużytecznych danych. Co w takiej sytuacji zrobić? Pierwszą myślą jaka przychodzi do głowy jest podarcie dokumentów i wyrzucenie do kosza na śmieci. Ale w ogóle zastanawiałeś się czy to jest bezpieczna metoda? No właśnie, zapewne nie. Jest to sposób mało bezpieczny, bowiem tak zniszczone dane można łatwo odtworzyć. A jeżeli takie informacje znajdą się w niepowołanych rękach to w konsekwencji może to narazić twoją firmę na kolosalne koszty finansowe. Z pewnością nikt z nas nie chce aby taka sytuacja go dotknęła.

W Polsce obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych która jasno mówi że osoba zarządzająca zbiorem danych lub osoba zobowiązana do ochrony danych osobowych, udostępnia je lub umożliwia dostęp dla osób nieodpowiednich podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności chociażby do dwóch lat. Mimo takiej ustawy i tak mają miejsce przypadki, gdzie dane nie są odpowiednio zabezpieczone i dostają się w niepowołane ręce. Jedną ze znanych akcji było odczytanie niedostatecznie dobrze po zbytych się archiwów dokumentów służb bezpieczeństwa NRD. Zostawili oni po prostu worki zniszczonych ręcznie i zmieszanych dokumentów gdzie odczytanie danych nie sprawiło większego problemu. Znanym przypadkiem było także opanowanie ambasady USA w Teheranie, gdzie informacje trafiły w nieodpowiednie ręce.

Więc reasumując cały ten tekst. Ręczne niszczenie dokumentów jest mało efektywne. Dane w takim przypadku można bez problemu przywrócić. Innym rozwiązaniem może być palenie dokumentów, z tym że jest to męczące ze względów logistycznych co powoduje na dodatek, że zanieczyszczamy środowisko. Najefektywniejszym rozwiązaniem przytoczonego problemu jest inwestycja pieniędzy w niszczarki dokumentów. Niszczarki dokumenow jest to urządzenia do których wkładamy dokumenty podlegające zniszczeniu, a tam odpowiednie noże tną je na małe kawałki które jest bardzo trudno poskładać w całość. Zatem, dzięki inwestycji bezpieczeństwo w twoim przedsiębiorstwie wzrośnie niebotycznie.