Nauka języka polskiego odbywa się w każdym polskim domu praktycznie już od urodzenia dziecka. Niestety i stety, jest to nauka tego języka, jakim władają rodzice dziecka. Jeżeli rodzice są sprawni językowo, potrafią sobie poradzić i umieją się ładnie wypowiadać, to dobrze. Kształtują wówczas poprawne postawy i podstawy nauki u dziecka. Jeżeli jednak, rodzice, nie potrafią w odpowiedni sposób sami się wyrażać, to te same błędy przekazują również na dziecko. Uczą je nieprawidłowych wzorców, pokazują, jak nie należy mówić, tyle, że jest to uczone, jako poprawne. Takie dziecko, idąc do szkoły już ma na początku trudniej. Już musi się zmagać z zaległościami, z problemami. Znacznie trudniej jest bowiem poprawić coś, niż nauczyć od początku i poprawnie. Znacznie trudniej jest wytępić błędne i nieprawidłowe nawyki niż wykształcić prawidłowe i poprawne. Dlatego właśnie tak ciężko bywa z nauką polskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Bardzo często, jest to przede wszystkim oduczanie polskiego, polskiego – domowego.