Prosta stopa zwrotu, inaczej księgowa lub ARR (z ang. Accounting Rate of Return) jest stopą zwrotu za okres przetrzymania zainwestowanego kapitału. Cechą charakterystyczną jest to, iż nie uwzględnia ona czasu trwania inwestycji. Jest to również jej największy mankament. Prosta stopa zwrotu powinna być wykorzystywana tylko i wyłącznie do obliczania stóp zwrotu dla inwestycji, których czas trwania jest nie dłuższy niż rok.

Jak obliczyć prostą stopę zwrotu (ARR)? Oto wzór:

gdzie:
ARR – prosta stopa zwrotu
D – rodzaj uzyskanego dochodu, np. dywidendy, odsetki, różnice kursów akcji
N – nakłady inwestycyjne, czyli źródło finansowania inwestycji – kapitały: obce (np. kredyty lub pożyczki) lub własne (pochodzące z oszczędności)

ZOBACZ: Co to jest dochód pasywny

Kiedy inwestycja jest opłacalna?
Inwestycja jest opłacalna jeżeli stopa zwrotu z inwestycji jest większa niż średnioważony koszt pozyskania kapitału – WACC (z ang. Weighted Average Cost of Capital). Można to zapisać za pomocą wzoru:

W praktyce prosta stopa zwrotu jest wyznaczana za pomocą dwóch alternatywnych wzorów, dających takie same wyniki. Należy pamiętać o tym, że dochód jest wyznaczany jako różnica pomiędzy przychodami a nakładami inwestycyjnymi. Wzory przyjmują postać:

gdzie:
P – przychód z inwestycji
N – nakłady inwestycyjne
P-N – dochód z inwestycji

ZOBACZ: W jakie spółki inwestować

Przykład:
Przychód ze sprzedaży akcji wyniósł 100, nakłady inwestycyjne na ich zakup wynosiły 80, a inwestycja trwała krócej niż rok. Jaka była prosta stopa zwrotu z inwestycji?

P=100; N=80; ARR=?

1 sposób:

(100-80)/80=0,25=25%
ARR=25%

2 sposób:

(100/80)-1=0,25=25%
ARR=25%