Jak wybaczyć sobie i innym? Jak przestać grać rolę ofiary, oskarżać wszystkich wkoło o wszystkie nasze niepowodzenia? Colin Tipping opracował i opisał w książce o takim samym tytule Metodę Radykalne Wybaczanie. Uczy nas ona sztuki prawdziwego i pełnego wybaczania, a także uczy dostrzegać doskonałość i logikę nawet w najbardziej zawikłanych oraz trudnych sytuacjach, bowiem to sam wszechświat stworzył je nam, abyśmy czerpali z nich lekcje życiowe.

Musimy zmienić postrzeganie świata oraz interpretację zachodzących w naszym życiu zdarzeń. Pierwszą rzeczą jaka powinniśmy sobie uświadomić jest neutralność życia. Patrzymy na nie przez swoje własne przekonania, że coś jest złe, niewłaściwe itp. Powinniśmy sobie uświadomić, że tak naprawdę istnieją tylko dwa uczucia – miłość oraz lęk – które są początkiem wszystkich innych naszych emocji. Nieobecnością lęku jest właśnie miłość, natomiast gniew, zazdrość, czy poczucie winy to tylko reakcje na zagrożenie. Jeśli nie osądzimy danej osoby lub sytuacji że budzi u nas lęk, czy niebezpieczeństwo to te emocje się nie pojawią. Radykalne wybaczanie pokazuje nam, że mamy szanse zmienić swoje własne wewnętrzne przekonania, tak aby czuć się szcześliwie.

A czym radykalne wybaczanie różni się o tradycyjnego? Tradycyjne wybaczanie opiera się z jednej strony na wybaczeniu, ale z drugiej strony też na chęci potępienia, zemsty. Wybaczamy ale ciągle mamy w pamięci krzywdy, których doświadczyliśmy. Natomiast wybaczając radykalnie pozbywamy się potrzeby bycia ofiarą, dlatego potępianie kogokolwiek traci sens. Radykalne wybaczanie opiera się na przekonaniu, że wszystko ma duchowy sens, nie ma żadnych ograniczeń oraz jest całkowicie bezwarunkowe.