Zwiększenie prędkości obrotowej wału silnika umożliwia zwiększenie mocy silnika z jednoczesnym niewielkim tylko zwiększeniem jego masy, praktycznie tylko wskutek stosowania reduktora zmniejszającego odpowiednio prędkość obrotową wału napędzającego śmigło. Zwykle reduktor jest złożeniem przekładni zębatych o niezmiennym całkowitym przełożeniu zmniejszającym prędkość obrotową, z jednoczesnym zwiększaniem momentu oddawanego na śmigło. Na ogół reduktor jest dość kosztownym mechanizmem dodatkowym, zwiększającym masę silnika i powodującym pewne straty mocy na przezwyciężanie oporów tarcia w przekładniach. Najszerzej stosowane są reduktory planetarne o kołach stożkowych i czołowych. Gaźnik umożliwia tworzenie się mieszanki palnej wskutek wysysania ciekłego paliwa z rozpylaczy przez omywające je powietrze płynące do cylindrów. Od gaźnika wymaga się utrzymywania odpowiedniego składu mieszanki w całym zakresie zmienności mocy silnika, prędkości obrotowej wału korbowego oraz wysokości lotu.