Edukacja dzieci to nie tylko przedmiotowa wiedza. To przede wszystkim nauka o prawidłowym funkcjonowaniu w społeczeństwie, budowaniu zdrowych, życzliwych relacji pomiędzy rówieśnikami.

Proste formy na zajęciach np. jak praca w grupach zbliża do siebie uczestników, wzmaga rywalizację, dbałość i odpowiedzialność za siebie innych. Szczególną rolę w edukacji człowieka spełnia szkoła podstawowa. To ona kładzie podwaliny pod kolejne lata zdobywania wiedzy. Edukacja polonistyczna wspomaga rozwój umysłowy w zakresie swobodnego wypowiadania się. Nauka języka obcego pozwala na opanowanie podstaw porozumiewania się w danym języku. Edukacja muzyczna uwrażliwia dziecko na dźwięki, pozwala śpiewać piosenki, tworzyć muzykę i grać na prostych instrumentach. Edukacja w szerokim stopniu rozwija kreatywność i aktywność twórczą. Edukacja matematyczna rozwija analityczne i logiczne myślenie.

Elementem łączącym wszystkie grupy jest edukacja społeczna. Przekazanie reguł i zasad obowiązujących we współczesnym świecie.