Skuteczna windykacja należności Katowice. Słowo Windykacja pochodzi od łacińskiego słowa vindicatio i oznacza dochodzenie roszczeń. Windykację można podzielić na polubowną i sądowną. Istnieje również windykacja komornicza i karna. Windykacja polubowna nazywana jest również windykacją zdalną. Obejmuje ona kontakt telefoniczny, listowny lub osobiste spotkanie z dłużnikiem. Windykacja sądowa związana jest z uzyskaniem wyroku sądowego lub nakazu zapłaty. Windykacja komornicza polega na działaniach komorniczych, licytacją mienia i uzyskanie na podstawie wywiadu gospodarczego majątku. Windykacja karna to prowadzenie postępowania karnego przeciw dłużnikowi. Ten podział występuje zwykle w kancelariach prawno-detektywistycznych. Wyróżnić można też windykację miękką i twardą. Miękka windykacja stosowana jest przez biura informacji gospodarczej. Przy windykacji miękkiej windykatorzy chcą rozwiązać sprawę polubownie. Przy windykacji twardej często dochodzi do skierowania sprawy na drogę sądową, wpisu do rejestru biura informacji gospodarczej.