Oddzielną grupę materiałów stanowią stopy żarowytrzymałe (tzn. zachowujące wysoką wytrzymałość w wysokiej temperaturze) i stopy żaroodporne (tzn. zachowujące wysoką odporność na utlenianie, czyli korozję w wysokiej temperaturze). Są one stosowane zwłaszcza w budowie lotniczych silników turbinowych i rakietowych na takie elementy, jak komory spalania, łopaty turbin, łopaty kierujące itp. Do tworzyw metalowych, które zaliczane są do stopów żarowytrzymałych (zwanych nadstopami) z przeznaczeniem do pracy w temperaturach wyższych niż 650°C, należą: ? stepy na osnowie żelazowo-niklowej, niklowej i kobaltowej z przeznaczeniem na części pracujące w temp. ok. 1050°C, a nawet 1100°C, przy czym najwyższy zakres temperatury wykazują odlewnicze stopy na osnowie niklowej lub kobaltowej; ? stopy na osnowie trudno topliwych metali, takich jak: wanad, chrom, niob; molibden, tantal i wolfram, przy czym charakteryzują je wysokie właściwości wytrzymałościowe w zakresie temperatur 1050…1600°C, a nawet 1600…2200°C (na osnowie wolframu).