Szkolenia BHP są nieodłączną częścią rekrutacji do każdej pracy, niezależnie od jej dziedziny. Pracownik ma obowiązek przejść podstawowe szkolenie dotyczące zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz nauczyć się udzielać pierwszej pomocy w razie niespodziewanych wypadków. Niestety, szkolenia BHP są często bagatelizowane, przyszli pracownicy uczęszczają na nie tylko dlatego, że jest to jedno z wymagań pracodawcy, który nie może przyjąć na stanowisko pracownika, który nie ukończył szkolenia BHP.
Co więc można zrobić, aby zwiększyć zainteresowanie potencjalnych pracowników w trakcie szkoleń BHP? Moim zdaniem nie powinny to być monotonne wykłady, w trakcie których wygłaszane są tylko monologi i powtarzane zasady, bardzo często czytane wprost z kodeksu pracy. Szkolenia BHP nie powinny bazować na zasadach prawnych – oczywiście, znajomość kodeksu także jest ważna, ale pracownicy powinni uczyć się jak w praktyce zachowywać się w miejscu pracy oraz przeciwdziałać wypadkom.
Jednakże zachęcam wszystkich do wykonywania szkoleń BHP, a także częstego ich powtarzania oraz aktualizowania wiedzy na temat bezpieczeństwa w pracy. Zdrowie i życie są najważniejsze i nikt z nas nie powinien narażać się na wypadek z powodu własnej niewiedzy.