Szkolenie okresowe BHP jest obowiązkowe dla każdego pracownika naszej firmy. Często zorganizowanie takiego szkolenia nie jest łatwe, zwłaszcza wtedy gdy nie posiadamy własnego działu BHP.

Jeśli jesteśmy właścicielami małej firmy, która działu BHP nie posiada, to sami odpowiadamy za BHP w naszym zakładzie. O ile możemy odpowiadać za maszyny i urządzenia, to z naszymi kwalifikacjami dotyczącymi szkolenia może być różnie. Warto wówczas zwrócić się do firmy prowadzącej szkolenia o pomoc.

Firmy oferujące szkolenia BHP idą z duchem czasu i poza tradycyjnymi szkoleniami, wprowadzają do oferty szkolenie okresowe BHP online. Szkolenie okresowe BHP online, jest dla nas o tyle korzystne, że jego koszta są niższe. Dotyczy to głównie firm, które swoje siedziby mają z dala od dużych centrów przemysłowych (w takich centrach najczęściej swoje siedziby mają firmy szkolące). W rozliczeniu kosztów szkolenia, odpada nam pokrycie kosztów dojazdu oraz noclegu instruktora.

Szkolenie okresowe BHP online może być ciekawą opcja do sprawdzenia.