Zmiana adresu IP routera jest czynnością dość skomplikowaną, gdyż – w przypadku sięgnięcia po inną pulę adresową niż dysponowana przez nas obecnie – wymaga umiejętności podziału sieci na podsieci. W sytuacji, gdy chcemy routerowi nadać inny adres IP niż obecny, ale w ramach tej samej podsieci którą dysponujemy, czynność ta ogranicza się tylko i wyłącznie do wpisania nowego adresu IP. W niniejszym artykule opiszemy jednak pierwszą z tych możliwości.

W routerach przeznaczonych do użytku w domu lub małej firmie najczęściej wykorzystywaną pulą adresową są domyślne adresy prywatne (192.168.0.0 – 192.168.255.255) klasy C (192.x.x.x – 223.x.x.x). Jeśli chcemy użyć innej puli adresów prywatnych – klasy A (10.0.0.0 – 10.255.255.255) lub B (172.16.0.0 – 172.31.255.255) – wystarczy dokonać odpowiednich ustawień w panelu administracyjnym routera. W przykładzie posłużono się routerem TP-Link Archer C2. Wystarczy skorzystać (w panelu administracyjnym) z dwóch opcji: Network/LAN i DHCP/DHCP Settings.
Zmiana adresu routera na przykładzie urządzenia firmy TP-Link

Zmiana adresu routera na przykładzie urządzenia firmy TP-Link

Zaczniemy od drugiej z omawianych opcji. Przypuśćmy, że chcemy skorzystać z klasy B, zamiast domyślnej klasy C. Interesuje nas adres 172.20.3.3 z maską podsieci o prefiksie /28. W tym celu musimy ustalić, jaki będzie adres podsieci i rozgłoszeniowy naszej sieci. Dokonujemy tego poprzez operacje binarne AND na adresach sieci masce (dokładne informacje o tym jak tego dokonać wymagają osobnego posta/ów):

10101100.00010100.00000011.00000011 – 172.20.3.3
11111111.11111111.11111111.11110000 – 255.255.255.240

Otrzymujemy więc adres podsieci:

10101100.00010100.00000011.00000000 – 172.20.3.0 (adres podsieci)
10101100.00010100.00000011.00001111 – 172.20.3.15 (adres broadcastowy)

Jak wiadomo powyższe 2 adresy są zarezerwowane, dlatego też nie możemy ich użyć do adresowania jakichkolwiek hostów w naszej sieci. Z tego względu do wykorzystania zostaje nam jedynie 14 adresów.

Adresem bramy domyślnej (routera) będzie zaś dowolny adres pomiędzy adresem podsieci a rozgłoszeniowym: najczęściej jest to pierwszy bądź ostatni użyteczny adres danej sieci. W przykładzie wykorzystano adres 172.20.3.1.
Zmiana adresu routera na przykładzie urządzenia firmy TP-Link

Zmiana adresu routera na przykładzie urządzenia firmy TP-Link

W następnym punkcie przechodzimy do opcji Network/LAN, wpisując tam adres bramy domyślnej i maski podsieci.

Na uwagę zasługuje jeszcze opcja Network/WAN, w której to mamy informacje o następnym routerze (next hoop) z którym łączy się nasz router.
Zmiana adresu routera na przykładzie urządzenia firmy TP-Link

Zmiana adresu routera na przykładzie urządzenia firmy TP-Link

Uwaga: powyższa konfiguracja dotyczy routerów z interfejsem GUI. W przypadku routerów CISCO konfiguracja przebiega z linii terminala.

Foto: pixabay.com