Testy do policji składają się z kilu etapów. Na początku kandydat składa komplet wymaganych dokumentów i odbywa rozmowę rekrutacyjną Następnie musi odpowiedzieć na 40 pytań wybranych poprzez komputer. Jest to test jednokrotnego wyboru – do każdego pytania dołączone są cztery odpowiedzi, z których wyłącznie jedna zawsze jest prawidłowa. Dotyczą one władzy ustawodawczej, wykonawczej jak i również sądowniczej. Na tym etapie przydać się może specjalistyczne wykształcenie takie jak dyplom kierunkowy z administracji/bezpieczeństwa narodowego/prawa.
W kolejnym etapie rekrutacji, kandydaci przechodzą egzaminy psychologiczne ? i to właśnie w tym etapie odpada najwięcej chętnych. Testy prowadzone przez psychologów mają na celu to, aby policjantami zostać mogli jedynie ludzie mający zrównoważoną osobowość.
W końcu kandydaci, którym udało się przejść pierwsze fazy rekrutacji stają przed kolejnym zadaniem ? egzaminem sprawności fizycznej. Cel jest jeden: przebiec tor przeszkód poniżej 100 sekund. Co niektórym wydaje się dziwne, to że kryteria egzaminu sprawnościowego są identyczne dla obu płci.