W wielu instytucjach zachodzi konieczność konwersji wypowiedzianych kwestii w czytelny dokument, w celu zaprezentowania go na przykład opinii publicznej. Proces taki nazywa się transkrypcją. Wykorzystywany jest bardzo często podczas przedkładania nagrań audio wywiadów IDI na wersje dokumentów pisanych. Czym są wywiady IDI?

Wywiad IDI jest to Indywidualny Wywiad Pogłębiony. Celem takiego wywiadu jest dotarcie do szczegółowych informacji – często intymnych i kontrowersyjnych. Rozmowa odbywa się indywidualnie z respondentem. Dzięki niej możliwe jest pozyskanie treści niedostępnych podczas zwyczajnych ankiet. Pogłębione Wywiady Indywidualne IDI stanowią jedną z podstawowych form technik badań jakościowych. Pojedynczy wywiad trwa zazwyczaj około godziny czasu.

Transkrypcje wywiadów IDI są najczęściej świadczoną usługą na rynku. Oczywiście transkrypcje nagrań stosuje się też na innych płaszczyznach, takich jak szkolenia czy wykłady. Dzięki procesowi transkrypcji, do zasobów wiedzy, nagranych na nośnikach można z powodzeniem wracać w każdej dogodnej chwili.