Trudny program Statistica

Jednym z bardziej skomplikowanych programów komputerowych jest program Statistica. Program ten nie należy do programów, które możemy wykorzystywać w domu. Oczywiście jeśli mamy taka ochotę możemy ten program zakupić i mieć go w domowych zbiorach, ale jeśli nie przejdziemy chociażby minimalnego kursu jak posługiwać się tym programem na nic on nam się zda. Program Statistica służy do wykonywania zaawansowanych obliczeń statystycznych. Na ogół wykorzystywany jest więc przez naukowców, którzy muszą statystycznie opracować uzyskane przez siebie wyniki badań. Program umożliwia obliczanie takich rzeczy jak chociażby korelacje między poszczególnymi danymi. Możemy za jego pomocą wykonać także analizę czynnikową, która uważana jest za bardzo zaawansowaną technikę statystyczną. W programie możemy także wykonać testy różnic. Aby jednak wspomniane obliczenia wykonać prawidłowo musimy posiadać przynajmniej elementarna wiedzę z zakresu statystyki. Program nie podejmie za nas bowiem decyzji jaki test różnic jest właściwy w danym wypadku. Studenci wielu kierunków przechodzą w trakcie studiów krótki kurs tego programu. Okazuje się to być pomocne w trakcie pisania pracy magisterskiej, która wymaga przeprowadzenia badań naukowych. W programie tym uzyskane wyniki możemy przedstawić też w postaci wykresu.