W pierwszym roku uprawy buraków na cele nasienne obowiązują w zasadzie te same metody, co przy uprawie buraków przemysłowych. Należy jednak zwracać szczególną uwagę na zniszczenie chwastów, przede wszystkim korzeniowych oraz uprawę przedsiewną, aby zapewnić roślinom dobre warunki wschodów i aby wyeliminować ryzyka przepadnięcia plantacji. Przy wyborze stanowiska w zmianowaniu unikamy tego,, w którym w glebie mogły pozostać nasiona buraków. Niebezpieczne będzie więc zarówno takie pole, na którym poprzednio rosły wysadki buraczane, jak również stanowiska po przesiewach buraków oraz zasilone źle rozłożonym kompostem lub obornikiem, o ile jako ściółki używało się słomy buraczanej. Siew przeprowadza się zwykle nieco później niż buraków przemysłowych, nie zależy nam bowiem w tym przypadku na wysokości plonu korzeni. Nie można jednak siewu zbytnio opóźniać, ponieważ niedojrzałe buraki gorzej przechowują się. Doświadczenia krajowe wskazują, że najbardziej odpowiedni jest siew w pierwszej połowie maja, pod warunkiem, że nie doprowadzi to do zbytniego wysuszenia gleby i pogorszenia warunków kiełkowania roślin. Nowsze badania wykazały, że gdy w korzeniu buraka nagromadza się więcej substancji, zwłaszcza cukru, wpływa to korzystnie na plon kłębków. Według badań H. Wagnera, duża część składników zapasowych zużywana jest na wytwarzanie pędów generatywnych. Siewów nie należy za bardzo opóźniać, aby nie doszło do zbytniego wyschnięcia gleby i pogorszenia warunków kiełkowania roślin. Ilość wysiewu stosuje się zwykle- nieco mniejszą niż przy siewach buraków przemysłowych, np. przy użyciu kłębków wielonasiennych sieje się 15 – 20 kg/ha.