Faktoring

Faktoring to głównie usługa polegająca na wykupie przez faktora nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw oraz świadczeniu również innych usług takich jak monitoring płatności, pomoc w ściąganiu należności oraz prowadzenie rozliczeń.
Usługi te są w całości zgodne z prawem oraz skuteczne.

Obecnie to usługa zyskująca bardzo szybko popularność z powodu samych usług oraz szybkości rozwijania się tej usługi finansowej.
Usługi faktoringowe przebiegają w sposób prosty oraz zrozumiały.
Dostawca po sprzedaniu swojego produktu wysyła kopie potwierdzenia w postaci faktur wraz z potwierdzeniem odbioru towaru.
Po wykonaniu tych czynności dostawca otrzymuje zaliczkę zależną od podpisanej umowy z firmą faktoringową, a resztę pieniędzy w momencie gdy odbiorca towaru ureguluje płatności.

Faktoring to usługa przede wszystkim dla firm udzielających kredytu kupieckiego i między innymi dla firm oczekujących długoterminowej współpracy z firmami dostawczymi oraz dla wszystkich firm, które chcą stosować odroczoną formę płatności dla swoich kontrahentów.
Najbardziej korzystny okazuje się w przypadku gdy firma potrzebuje szybkiego dostępu do nowych środków pieniężnych w celu na przykład zwiększenia swojej produkcji by sprostać wymaganiom napływających zleceń.
Wiele dużych firm decyduje się na taki sposób pokrywania swoich wydatków. Jednym z ważniejszych powodów jest oczywiście fakt, że taka forma jest o wiele szybsza od zwyczajnego kredytu, który możemy otrzymać w banku komercyjnym lub każdym innym.