Ważna rola ojca, w życiu dziecka

Coraz częściej mówimy o tym, że ojcowie uczestniczą w życiu swoich dzieci na każdym kroku, że są bardzo ważną i istotną osobą w rozwoju szczęśliwego dziecka, chociaż stereotypy o surowym i poważnym ojcu wciąż są krzywdzące dla wielu ludzi. Tata jest bardzo ważną osobą w życiu każdego dziecka, niezależnie od jego płci, ponieważ to on jest tą silna, stabilną, bezpieczną przystanią, osobą kojarzoną z poczuciem bezpieczeństwa i siły oraz zaradnością. Dzieci patrzą na swoich ojców jak na bohaterów, jednak aby tak było, tata musi zasłużyć sobie na to swoim zachowaniem, oraz aktywnym uczestniczeniem w życiu rodzinnym, zajmowaniem się dziećmi. Nikogo nie dziwi widok taty na spacerze z dzieckiem, taty zmieniającego pieluchę czy też karmiącego malucha w miejscu publicznym, ponieważ w związkach partnerskich, rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem. Dzięki takim podziałom, dziecko ma dwoje rodziców, którzy są dla niego ważni i z którymi chętnie spędza czas, wpuszczając ich do swojego życia. Według psychologów oraz pedagogów dziecięcych, maluchy pochodzące z pełnych rodzin, gdzie tata odgrywał ważną rolę aktywnego rodzica, mają większą szansę na udane życie, szczęśliwy związek oraz spełnienie. Będąc odważnymi dziećmi, w świat dorosłych również wchodzą z poczuciem własnej wartości, z pewnością, że są wiele warci, mając w głowach pewne wzorce wyniesione z domu. Synowie stają się wartościowymi partnerami dla swoich kobiet, o ile ich ojcowie uczestniczyli w wychowywaniu w pełni, wnieśli męskie wzorzec siły i zaradności w świat dzieci. Córki zazwyczaj mają do ojców wyjątkowy stosunek, to właśnie na ich podobieństwo szukają sobie partnerów, ponieważ dobry tata jest bohaterem dla swojej córki.