Wybór drogi życiowej czyli jak przygotować się do pracy za biurkiem

Obecny system edukacji istniejący w Polsce wymusza na młodych ludziach określenie swoich predyspozycji zawodowych na bardzo wczesnym etapie. Właściwie już po ukończeniu szkoły podstawowej (czy też gimnazjum, zgodnie z poprzednią reformą edukacji) młodzi ludzie decydują o pożądanym kierunku studiów poprzez odpowiedni dobór profilu w szkole ogólnokształcącej.
Duża część młodzieży nawet po ukończeniu osiemnastego roku życia nie wie co chce robić w przyszłości. Zdarza się, że absolwent ogólniaka ma swoje preferencje jednak nie do końca skonkretyzowane. Warto więc wybrać taki kierunek studiów, który jest na tyle elastyczny, że po ich ukończeniu możemy znaleźć zatrudnienie w różnych obszarach gospodarki.
Takim wyborem może być na przykład wyższa szkoła administracji publicznej. Absolwent takiego kierunku jest przygotowany niemalże do każdej pracy biurowej. Jeśli więc po zdaniu matury nie mamy konkretnego pomysłu na zawód lecz wiemy, że świetnie czujemy się w obszarze biurokracji i aktów prawnych wyższa szkoła administracji publicznej otworzy nam drogę do zdobycia etatu na różnych stanowiskach – od instytucji publicznych do działów administracyjnych w wielkich korporacjach.
Podobna sytuacja dotyczy osób kończących naukę z tytułem magistra pedagogiki. Mając takie wykształcenie, w połączeniu z zainteresowaniem w obszarze wychowania i socjalizacji, można zostać zarówno wychowawcą w domu dziecka jak i nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i pracować w przedszkolu.
Szeroka tematyka studiów może więc paradoksalnie stworzyć nam większe możliwości a nie rozmytą ogólnikową wiedzę.